ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Седмично меню

 

                                                                                       Детска градина №14 "Карлсон",

                                  участва в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци, и на мляко и млечни продукти 

                                                  организирани от ДФ "Земеделие" - "Училищен плод " и "Училищно мляко"

 

 

 

 

 

 

 

Прикачени документи

Меню от 24.06.2024г. до 28.06.2024г.