ДГ №14 "Карлсон"

Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

ДГ №14 Карлсон - София, ж.к. Младост 2

 

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА НОВОПРИЕТИТЕ ДЕЦА В ЯСЛА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г. 

Уважаеми родители,

Детска градина №14 "Карлсон" (с яслени групи) организира Ден на отворените врати за бъдещите родители на деца, приети в яслени групи. Инициативата ще се състои на 17-ти юни (събота) от 10:00 ч., като по този начин родителите ще се запознаят с режима, условията и атмосферата в детското заведение.

        През този ден родителите на новоприетите деца ще се срещнат с медицинските                                                                                            сестри от Розова и Синя ясла, и ще имат възможност да задават въпроси,                                                                                                     свързани с адаптацията и социализацията на децата.

                                                            Яслата очаква бъдещите си възпитаници! :)

 

 

             МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПОСТЪВАНЕ В

         ДЕТСКА ГРАДИНА

  1. Васерман на единия родител, извършен в шестмесечен срок преди тръгване на детето /за ясла/.
  2. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар към дата на постъпване.
  3. Здравна карта за дете с данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето.
  5. Изследвания на кръв и урина, извършени в 7 дневен срок преди постъпване на детето.
  6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по–рано от 3 календарни дни преди постъване на детето.

 

             МЕДИЦНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

      1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар към дата на постъпване.

 

             ЗА ДЕЦАТА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ДНИ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

      1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,

         извършено не по–рано от 15 дни преди постъпване на детето.

 

 

          *Децата, които имат навършени 6 години - реимунизация Тетраксим, която трябва да е вписана в профилактичната карта или                    да има насрочена дата за имунизация.

 

 

 

Актуални новини