ДГ №14 "Карлсон"

Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

ДГ №14 Карлсон - София, ж.к. Младост 2

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДТЕЛИ!

 

 

Уважаеми родители,
моля да се запознаете с датите на бъдещите родителски срещи в ДГ №14 за учебната 2022/2023 година!

На 13.09. от 17:30 ч.- ясла

                                                                   На 14.09. от 17:30 ч.- първа група

                                                                   На 20.09. от 17:30 ч.- всички останали групи

 

             МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПОСТЪВАНЕ В

         ДЕТСКА ГРАДИНА

  1. Васерман на единия родител, извършен в шестмесечен срок преди тръгване на детето /за ясла/.
  2. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар към дата на постъпване.
  3. Здравна карта за дете с данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето.
  5. Изследвания на кръв и урина, извършени в 7 дневен срок преди постъпване на детето.
  6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по–рано от 3 календарни дни преди постъване на детето.

 

             МЕДИЦНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

      1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар към дата на постъпване.

 

             ЗА ДЕЦАТА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ДНИ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

      1. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,

         извършено не по–рано от 15 дни преди постъпване на детето.

 

 

          *Децата, които имат навършени 6 години - реимунизация Тетраксим, която трябва да е вписана в профилактичната карта или                    да има насрочена дата за имунизация.

 

 

 

Актуални новини