ДГ №14 "Карлсон"

Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

ДГ №14 Карлсон - София, ж.к. Младост 2

 

 НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ РОДТЕЛИ !

 

 

Уважаеми родители,
моля да се запознаете с датите на бъдещите родителски срещи в ДГ№14 за учебната 2022/2023 година!
На 13.09. от 17:30ч.- ясла
На 14.09. от 17:30ч.- първа група
                                                                 На 20.09. от 17:30ч.- всички останали групи

 

             МЕДИЦНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА НОВОЗАПИСАНИТЕ ДЕЦА, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРИ ПОСТЪВАНЕ В

                                                            ДЕТСКА ГРАДИНА

 

  1. Васерман на единия родител, извършен в шестмесечен срок преди тръгване на детето /за ясла/.
  2. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар към дата на постъпване.
  3. Здравна карта за дете с данни от личния лекар за имунизационния статус на детето.
  4. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето.
  5. Изследвания на кръв и урина, извършени в 7 дневен срок преди постъпване на детето.
  6. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по – рано от 3 календарни дни преди постъване на детето.

 

             МЕДИЦНСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЕЦА, КОИТО ПОСЕЩАВАТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

       1. Здравно- профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар към дата на постъпване.

 

             ЗА ДЕЦАТА ОТСЪСТВАЛИ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ДНИ ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

 

        1.Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити,

         извършено не по – рано от 15 дни преди постъпване на детето.

 

 

 

 

          *Децата, които имат навършени 6 години- реимунизация Тетраксим, която трябва да е вписана в профилактичната карта или                    да има насрочена дата за имунизация.

 

 

 

Актуални новини