ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Допълнителни образователни дейности

                                                                                                 

През 2023/2024 учебна година в ДГ № 14 „Карлсон”, по желание на родителите, са сключени договори за следните дейности извън ДОС (ДОД):

 

  1. Обучение по английски език
  2. Подвижни игри с топка /футбол/
  3. Български народни и модерни танци
  4. Изящни изкуства и арттерапия
  5. Йога

 

Участието на децата в ДОД се извършва чрез записване от родителите.