ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Персонал

       В Детска градина № 14 „Карлсон” работи отговорен, висококвалифициран, ерудиран и образован екип от педагози, медицински специалисти и помощно–обслужващ персонал, който притежава най-ценното качество – обич към децата!

 

       За децата от ДГ № 14 „Карлсон” се грижат:

 

Директор – Магистър по Педагогика

 

Учители – 14 /6 магистри, 4 бакалаври, 4 професионални бакалаври/

 

Учител по музика – Бакалавър по Музикална педагогика

 

Логопед - Магистър по Логопедия

 

Психолог - Магистър по Психология

 

Медицински специалисти – 6

 

Помощник – възпитатели – 11

 

       В образователно – възпитателната работа педагозите се стремят да отговорят на европейските тенденции при подготовката на децата за училище. Работят за изграждане на привлекателна, мобилна и вариативна образователна среда, съчетаваща традициите и постиженията на модерното предучилищно възпитание. В помощ на педагозите и медицинския екип са помощник – възпитателите, готвачите, работниците в кухнята, пералнята и по поддръжката и ремонта.

 

       Усилията на целия екип на ДГ № 14 „Карлсон” са насочени към социализацията на детето спрямо ценностните ориентации на българската и европейската културна традиция.