ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

Организация на учебния ден

Организация на учебния ден на децата

от ДГ № 14 "Карлсон"


Начален и краен час Дейност
7.00–8.30 Прием на децата и дейност по избор
8.30–8.45 Утринно раздвижване
8.45–9.15 Закуска
9.15–10.45 Основни форми на педагогическо взаимодействие
10.45–11.45 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
11.45–12.30 Подготовка и обяд
12.30–15.00 Подготовка и следобеден сън
15.00 - 15.15  Тоалет
15.15–16.00 Следобедна закуска
16.00–17.00 Основни и допълнителни форми на ПВ
17.00–18.00 Дейност по избор на децата, ДОД
18.00–19.00 Свободни игри, предаване на родителите
   

Забележка: Точните крайни часове варират съобразно възрастовата група.