ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ЯСЛА И ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22Г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА  РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА ЗАПИСАНИ В ЯСЛА И ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2021/22Г.

 

На 13.09.2021г. от 17:30 ч. в двора на ДГ ще се проведе родителска среща на яслените групи!

На 14.09.2021г. от 17:30 ч. в двора на ДГ ще се проведе родителска среща на първите групи!