ДГ №14 "Карлсон"
Детска градина в град София, ж.к. Младост 2

ИЗВИНЯВАНЕ НА ОТСЪСТВИЯ

 Считано от 1 април 2022 г. отпадат въведените от министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на страната. Срокът на въведената извънредна епидемична обстановка е до 31 март 2022 г., което значи, че след тази дата отсъствията на децата НЯМА да се извиняват със Заявления за извиняване на отсъствията в извънредна ситуация (COVID-19)!